Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2015

youarenumberone
7503 bcb8

September 02 2014

youarenumberone
7785 9490
youarenumberone
  • angry Polish person :KURWA
  • amazed Polish person :KURWA
  • happy Polish person :KURWA
  • sad Polish person :KURWA
  • lost Polish person :KURWA
  • disgusted Polish person :KURWA
  • horny Polish person :KURWA
  • bored Polish person :KURWA
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaplugss plugss

August 31 2014

youarenumberone
youarenumberone
6300 fb9d 500
Reposted fromworst-case worst-case viagameofthrones gameofthrones
youarenumberone
1441 4958
Reposted frommiss-underwater miss-underwater
youarenumberone
youarenumberone
7514 6a9a 500
Reposted byStorrada Storrada
youarenumberone
Play fullscreen
Phone from 11th Doctor - Reactions Compilation (Mashup)
Reposted fromAdikTheOne AdikTheOne viaTARDIS TARDIS
youarenumberone

mizgnomer:

David Tennant being devastatingly gorgeous as the Tenth Doctor.

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaTARDIS TARDIS
youarenumberone
- Where are we going?
- Into darkness.
Reposted fromadamklimowski adamklimowski viaTARDIS TARDIS
youarenumberone
Może to głupie, ale czasem coś się udaje tylko dlatego, iż wierzysz, że się uda. To chyba najlepsza definicja wiary.
— Stephen King
Reposted fromallay allay viajustonebullet justonebullet
youarenumberone

 
Reposted frompiapedia piapedia viajustonebullet justonebullet
youarenumberone
Są takie zbiegi okoliczności, które przypominają wyrafinowany plan.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromMissTake MissTake viamakemewannadie makemewannadie
youarenumberone
2667 7399
Reposted fromcapsel capsel viamakemewannadie makemewannadie

August 29 2014

youarenumberone
http://media.tumblr.com/tumblr_lr6x26SYOm1qknbv6.gif
Reposted fromTARDIS TARDIS

August 27 2014

youarenumberone
Niektórzy ludzie nie wiedzą, jak ważne jest, że są.
— Brunon Ferrer
Reposted fromhighdesire highdesire viatupfen tupfen
youarenumberone

August 22 2014

youarenumberone
youarenumberone
Więc dlatego wszyscy przegramy; dlatego, że przechodziliśmy obojętnie obok czegoś, kiedy powinniśmy pozostać; i dobrze, że nam to nie będzie wybaczone.
— Marek Hłasko, 'Brudne czyny'
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl